Diferiti dar egali, suntem toti copii! - Liceul Teoretic Ioan Petrus

“În numele elevilor clasei a II -a vă mulțumesc pentru inițiativă.

Întrebarea “ Cum de v-ați gândit la copiii cu probleme? “adresată de unul dintre copii arată că elevii au nevoie să fie conștientizați de problemele existente în colectivele școlare și în societate.

Totuși, realitățile grele pe care le trăim cu acești copii ne dovedesc faptul că avem nevoie mai mult decât oricât de acțiuni concrete, măsuri centrate pe nevoile elevilor cu dizabilități. Ne dorim mult un sprijin real pentru acești copii. Mii de mulțumiri pentru informațiile transmise care au fost pe întelesul elevilor mei.”


Daniela SÎRGHIE învățătoare la Liceul Teoretic Ioan Petruș din OtopeniActivitate desfăurată în cadrul Liceului Tepretic Ioan Petruș - orașul Otopeni, Judetul Ifov.

Campanie de informare și conștientizare “Suntem toți copii!” în cadrul proiectului "Starea de bine este obiectivul meu - terapii pentru copiii cu dizabilități" derulat de Fundatia pentru copii Șansa la Viitor, finanțat prin programul "In Stare de Bine", susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.Campanie de informare si constientizare in cadrul proiectului "Starea de bine este obiectivul meu - terapii pentru copiii cu dizabilitati" derulat de Fundatia pentru copii Sansa la Viitor, finantat prin programul "In Stare de Bine", sustinut de Kaufland Romania si implementat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile .


www.instaredebine.ro

#implicareafacediferenta#kaufland#fdsc#InStareDeBine#sansalaviitor

3 views0 comments